Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

Ιησούς Χριστός, Θεού Λόγος.

➕ Γιατί ό Χριστός μέσα στό Ευαγγέλιο λέγεται όδός;
🍇 Γιά νά μάθεις ότι μέσω Αύτού άνεβαίνουμε στόν Πατέρα.

➕ Γιατί λέγεται Θεμέλιος λίθος;
🍇 Γιά νά μάθεις ότι Αύτός όλα τά βαστάει.

➕Γιατί λέγεται ρίζα;
🍇 Γιά νά μάθεις ότι χάρη Σ' Αύτόν άνθίζουμε.

➕ Γιατί λέγεται Ποιμήν;
🍇 Γιά νά μάθεις ότι Αύτός μάς τρέφει.

➕ Γιατί λέγεται άμνός;
🍇 Γιά νά μάθεις ότι Αύτός θυσιάστηκε γιά μάς, καί μάς έσωσε.

➕ Γιατί λέγεται ζωή;
🍇 Γιατί ένώ είμαστε νεκροί στήν άμαρτία μάς άνέστησε.

➕ Γιατί λέγεται Φώς;
🍇 Γιατί μάς άπάλλαξε άπό τό σκοτάδι.

➕ Γιατί λέγεται ίμάτιο;
🍇 Γιατί ντυθήκαμε μέ τό Βάπτισμα.

➕ Γιατί λέγεται τράπεζα;
🍇 Γιατί τόν έσθίουμε μέ τά Αγία Μυστήρια.

➕ Γιατί λέγεται οίκος;
🍇 Γιατί ζούμε μέσα σ'Αύτόν.

➕ Γιατί λέγεται ένοικος;
🍇 Γιατί είμαστε Ναοί του.

Σχετικές Αναρτήσεις

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Οι Σελίδες